Công ty TNHH Hoàng Phương Minh

Phân xưởng: 129/17 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: +84 28 3539 6413 Fax: +84 28 6260 3161 - Mobile: 09 08 27 67 97

Vui lòng điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu sau:

(Thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối.)

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại của bạn (*)

Tiêu đề

Nội dung